Tin đăng nhà đất

Tiêu đề tin

Loại

Hướng

Khu vực

Cho thuê nhà

750k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây Bắc
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

3.8tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông ghé Nam
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc ghé Tây
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

6tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây ghé Bắc
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800-1.2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc ghé Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.3tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc ghé Tây
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

700k-2.5tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông ghé Nam
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Tây
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông ghé Bắc
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.5tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông Nam
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.5tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Đông
Kiến An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.6tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông Nam
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2.5tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Tây
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

700k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

600k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây Bắc
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Nam ghé Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

Liên hệ

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc ghé Đông
Kiến An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông Nam
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây Nam
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.4tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Bắc ghé Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2.5tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Tây
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2tr VNĐ/tháng

31/10/2018

Nhà trong ngõ
Đông
An Dương - TP Hải Phòng