Tin đăng nhà đất

Tiêu đề tin

Loại

Hướng

Khu vực

Cần bán đất

816tr VNĐ

01/12/2018

Nhà trong dự án phân lô
Tây Nam
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cần bán đất

Liên hệ

01/12/2018

Nhà mặt đường
Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

01/12/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

850 VNĐ

29/11/2018

Nhà trong ngõ
Liên hệ
Hải An - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

2.3-2.7 tỷ VNĐ

29/11/2018

Nhà trong ngõ
Liên hệ
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

1.8 tỷ VNĐ

29/11/2018

Biệt thự dự án
Liên hệ
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Liên hệ
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

650k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2.2tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.8tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

500k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

750k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

900k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà mặt đường
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

600k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà mặt đường
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.5tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2.5tr VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

300k-500k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

28/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1tr VNĐ/tháng

27/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

2.5tr VNĐ/tháng

27/11/2018

Nhà tập thể, căn hộ chung cư
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

750k VNĐ/tháng

27/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

1.2tr VNĐ/tháng

26/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Cần bán đất

900tr VNĐ

26/11/2018

Nhà mặt đường
Tây Bắc
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

8,550 tỷ VNĐ

26/11/2018

Nhà mặt đường
Tây Bắc
Hải An - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

26/11/2018

Nhà mặt đường
Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

800k VNĐ/tháng

26/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cho thuê nhà

thỏa thuận VNĐ/tháng

26/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

1.8 tỷ VNĐ

23/11/2018

Biệt thự dự án
Tây Bắc
An Dương - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

300tr VNĐ

23/11/2018

Căn hộ chung cư
Đông
An Dương - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

2.05 tỷ VNĐ

23/11/2018

Nhà trong ngõ
Tây Bắc
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

1.55 tỷ VNĐ

23/11/2018

Nhà mặt đường
Đông Nam
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

1.95 tỷ VNĐ

23/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

2.05 tỷ VNĐ

23/11/2018

Nhà trong ngõ
Tây Nam
Lê Chân - TP Hải Phòng

Cần bán nhà

1.67 tỷ VNĐ

23/11/2018

Nhà trong ngõ
Đông Bắc
Lê Chân - TP Hải Phòng